inspiration Published on April 6, 2020

Financiële risico’s in crisistijden: hoe ga je ermee om?

Tijdens het webinar ‘Global uncertainty: What’s next for Mexico’ van Holland House Mexico, besprak Karel van Laack, CEO van Atradius in Mexico de financiële risico’s die de coronacrisis met zich mee brengt voor Mexico. Welke dit zijn en hoe ermee om te gaan lees je hier.

Lees hier de samenvatting van het webinar ‘Global uncertainty: What’s next for Mexico

De situatie

De uitbraak van het coronavirus, begon initieel als een lokaal probleem in China. Een van de grootste angsten hierbij was dat de toeleveringsketen onderbroken zou worden. Toen het virus zich verspreidde naar Europa werden wereldwijde gezondheidsproblemen toegevoegd aan deze angst.

Om de gezondheidsproblemen in te perken riepen overheden en bedrijven nieuwe maatregelen in het leven zoals reis restricties, thuiswerken en social distancing. En hoewel deze maatregelen absoluut nodig zijn om het virus te bestrijden, brengt dit een grote uitdaging met zich mee: een wereldwijde economische recessie. Een groot deel van de wereldwijde economie is nu in lockdown.

FT analysis of John Hopkins University

Verwachtingen vanuit een economisch standpunt 

Economen voorspellen een wereldwijde recessie tussen de -2% en -4% door de global lockdown. Dit is een groot verschil is met de huidige groei van 2,5%. Omdat de Mexicaanse economie vrij afhankelijk is van de Amerikaanse, geeft Karel van Laack aan dat het belangrijk is om naar de effecten van deze crisis op de Verenigde Staten (VS) te kijken. Zo voorspelt Goldman Sachs dat het Bruto Nationaal Product (BNP) van de VS met 5% zal dalen, terwijl Deutsche Bank een daling van 13% verwacht. Het land wordt hard getroffen door de economische maatregelen en veel Amerikanen zullen hun baan verliezen. Dit is ook te zien in de werkloosheidsaanvragen van de afgelopen weken. Zo schoot de teller van werkloosheidaanvragen naar 281 duizend in één week, waarbij het een week ervoor op 211 duizend zat. Goldman Sachs verwachtte dat dit kan oplopen tot 2 miljoen over de komende weken. Inmiddels staat de teller op 6,6 miljoen aanvragen. De snelheid waarmee de economie tot stilstand is gekomen kwam als een grote shock voor veel bedrijven, en zorgde in een korte tijd voor een verslechterde financiële situatie. Om deze situatie te verbeteren is het belangrijk om te verkennen hoe het economische herstel wordt ingevuld, zo ligt er een stimuleringspakket van 2 biljoen dollar ter discussie in de Verenigde Staten.

Hoe de economie zich gaat herstellen is eigenlijk nog onduidelijk. Veel analisten zullen het hebben over V-, U- of L-shaped recovery. Een V-shaped recovery wil zeggen dat de economie in een rap tempo naar beneden gaat, maar ook in datzelfde tempo weer herstelt. Een U-shaped recovery geeft aan dat de economie in een rap tempo naar beneden gaat, en enige tijd nodig heeft om weer omhoog te krabbelen. Worst case scenario is een L-recovery. Hierbij gaat de economie in een rap tempo naar beneden, en blijft het laag voor onbepaalde tijd.

Mexicaanse economie

Als de VS verkouden is, dan heeft Mexico de griep. Hiermee wordt aangegeven hoe afhankelijk Mexico is van de ontwikkelingen in de Amerikaanse economie. Ook al is het nog te vroeg om conclusies te trekken, de druk op de Mexicaanse economie zal groot zijn door de maatregelen die worden getroffen in de VS. Er zal naar verwachting meer economische vertraging optreden, werkloosheidscijfers zullen stijgen, er zal minder geëxporteerd worden en de inflatie zal toenemen. Een abrupte waardevermindering van de Mexicaanse peso zal nadelige financiële gevolgen hebben voor Mexicaanse importeurs. Ook zullen lage olie prijzen zorgen voor een verslechterde financiële positie van het Mexicaanse staatsoliebedrijf, Pemex.

Wat kan er gedaan worden?

Ieder land zal ongetwijfeld te maken krijgen met economische problemen door het coronavirus. Overheidsstimulansen bieden in deze situatie de meest zekere en snelle weg naar economisch herstel. In Mexico wordt het moeilijk gezien de huidige staat van overheidsfinanciën, en zal er naar andere oplossingen gekeken moeten worden om dit op nationaal niveau op te lossen. Karel van Laack geeft daarom enkele tips om je als bedrijf voor te bereiden op de recessie:

  • Het is belangrijk om genoeg liquide middelen te hebben en je te focussen op het gezond houden van je bedrijf. Stel investeringen uit en probeer minder uit te geven
  • Communiceren is key. Wees duidelijk naar leveranciers toe om problemen op tijd te identificeren. Een leverancier is tijdens en na een crisis namelijk een belangrijke partner.
  • Hoewel de vooruitzichten er somber uitzien, zullen er ook in deze tijd zich kansen voordoen. Zo kan bijvoorbeeld de waardevermindering van de Mexicaanse peso ook in je voordeel werken als je je focust op export.
  • En als laatst: know your customer. Neem de vraag van je klanten in acht en voldoe aan de verwachtingen. Wees daarbij extra voorzichtig en verscherp je eigen kredietbeheer. De wereld is aan het veranderen, jouw klant misschien ook.

Meer over Mexico?

NLinBusiness en de NL Business Hub in Mexico-Stad, Holland House Mexico, staan klaar om al je vragen te beantwoorden omtrent ondernemen in Mexico en het coronavirus. Op de website vind je verschillende artikelen en webinars omtrent de situatie in Mexico. Liever een gesprek? Plan een call met de NL Business Hub in Mexico-Stad en krijg je vragen gelijk beantwoord.